BES Yeni Yönetmelik Sıkça Sorulan Sorular

Bireysel Emeklilik'te Yeni Yönetmelik için Sıkça Sorulan Sorular

Bireysel Emeklilik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler 01.01.2016 tarihinden itibaren hayata geçecektir. Yeni yönetmelik hakkında sıkça sorulan sorular ve yanıtlarını aşağıda bulabilirsiniz.

Devlet Katkısı avantajında bir değişiklik var mı?

Devlet katkısı uygulaması aynı koşullarda devam eder.

Yeni dönemde Giriş Aidatı ve Yönetim Gider Kesintisi'nde değişiklik var mı?

Söz konusu kesintiler sözleşmenin sadece ilk 5 yılı süresince alınabilecektir.

Yönetim gider kesintisine ve giriş aidatına maktu tutar adı altında toplu bir sınır getirilmiştir. Bu kesintinin üst sınırı, sözleşmenin ilk 5 yılı için içinde bulunulan yıla ait aylık brüt asgari ücretin %8,5’i kadardır. Bu kesinti için her sözleşme yılının Ocak ayında geçerli aylık brüt asgari ücret dikkate alınır.

Sözleşmenin 5.yıldan önce sonlandırılması halinde 5 yıla kadar olan süreye karşılık gelen ve şirket tarafından tahsil edilmemiş kısım, emeklilik hesabındaki birikimden ertelenmiş giriş aidatı olarak indirilebilir.

01.01.2016 öncesi kurulan sözleşmelerle ilgili olarak emeklilik plan şartlarında bir değişiklik olacak mıdır?

Hayır. Bu sözleşmeler mevcut şartları ile devam eder. Ancak mevzuatta belirlenen kesinti limitleri bu sözleşmeler için de uygulanır. Aynı zamanda 2021 yılından itibaren başlayacak olan devlet katkısı ile ilişkilendirilen kontrol ile fon toplam gider kesintisi iade işlemleri mevcut sözleşmeler açısından da geçerli olur. Detayları sonraki sorularda bulabilirsiniz.

Fon Toplam Gider Kesintisi değişiyor mu?

Altın Emeklilik Yatırım Fonu dışında diğer Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. emeklilik fonlarında değişiklik yoktur.

Fon Toplam Gider Kesintisi İadesi nedir? Nasıl belirlenir?

Sözleşmenin 6. yılından itibaren fon toplam gider kesintisi belirli oranlarda ilgili emeklilik hesabına iade edilir.

01.01.2021 tarihinde başlayacak olan bu uygulama için gerekli sözleşme yılı ve ona karşılık gelen iade oranları aşağıdaki gibidir:

 

Sözleşme Yılı

İade Oranı

6. Yılından başlayarak

%2,5

7 - 14 Yıl arası

Her yıl 2,5 puan artarak

15 Yıl ve sonrası

%25


Mevcut sözleşmeler için önemli:
Fon toplam gider kesintisi İade oranı belirlenirken, 01.01.2013 tarihinden önce sistemde bulunan sözleşmeler için 01.01.2013 tarihi başlangıç olarak kabul edilir. Örneğin 2010 yılında başlayan bir sözleşme 2013 yılında başlamış kabul edilerek iadesi yapılır.

Sözleşme 5 yıldan önce sonlandırılırsa  Ertelenmiş Giriş Aidatı ne olur?

01.01.2016 tarihinden sonra girmiş olan bir sözleşmenin 5 yılı dolmadan sonlandırılması durumunda (emeklilik, vefat vb. durumlar haricinde), 5 yıllık süreye karşılık gelen ve ayrılma tarihine kadar tahsil edilmemiş olan kesinti tutarı, birikimden ertelenmiş giriş aidatı olarak alınabilir.  

Bu hesaplama yapılırken sözleşmede geçirilen her yıl için alınan kesintiye ek olarak, takip eden yılların ilk altı aylık dönemlerindeki asgari brüt ücret tutarlarının, ayrılma yılına ilişkin ilk altı aylık asgari brüt ücret tutarı ile aynı olduğu varsayılacaktır.

Sözleşme 5 yıldan sonra sonlandırılırsa ne olur?

Sözleşmeden yapılan yönetim gider kesintisi, giriş aidatı ve fon toplam gider kesintisi ayrılma durumunda devlet katkısı kontrolüne tabidir.

Devlet Katkısı Kontrolü nedir? Oranları nelerdir?

Ayrılma durumunda, emeklilik şirketinin yapmış olduğu toplam kesinti tutarı sözleşme yılına göre emeklilik hesabında bulunan devlet katkısının belirli oranlarını geçemez.

Devlet katkısı kontrolü 01.01.2021 tarihinden itibaren başlanacaktır. 01.01.2016 tarihinden önceki dönemde katılımcının birikiminden alınan toplam kesinti tutarı devlet katkısı kontrolü'nde dikkate alınmaz.

Sözleşme Yılı Devlet Katkısı Kontrol Oranı
6 %60
7 %70
8 %80
9 %90
10+ %100

Örnek: Mart 2016 tarihinde Sistem'e girmiş olan sözleşmenin Mart 2023 (7.yıl) tarihinde sistemden ayrılması halinde toplam kesinti tutarı katılımcının devlet katkısı hesabındaki tutarın %70’i ile karşılaştırılarak kontrol edilir ve fazladan kesilen tutar iade edilir.

Önemli!
•    Kontrol tarihi itibarıyla toplam birikim tutarı, yıllık brüt asgari ücretin 10 katını aşan sözleşmelere kontrol uygulanmaz.
•    Düzensiz ödeme içeren sözleşmeler için devlet katkısı kontrolü uygulanmaz.

Katkı payı yatırmaya ara verilmesi durumunda yapılacak kesintiler nelerdir?

01/01/2016 öncesi açılmış olan  sözleşmeler için; katkı payı yatırılmaması durumunda her ay 2 TL alınacaktır.

Sözleşme Düzensiz Ödeme statüsüne geçerse ne olur?

Yeni dönemde katkı paylarını zamanında yatırmak çok daha önemli bir hale geldi. Düzensiz ödeme statüsünü dikkatlice incelemenizi tavsiye ederiz.

Vadesi gelen katkı payının devam eden 3 ay içinde yatırılmaması durumunda sözleşme çerçevesinde düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilir. Düzensiz ödeme kapsamına giren sözleşmeler için katılımcılara, düzensiz ödeme durumunun başladığı tarihi takip eden beş iş günü içerisinde bilgi verilir.

Düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilen bir sözleşmenin, katkı payı ödenmemiş vadelerine ilişkin tutarların tamamının defaten ödenmesi durumunda, söz konusu sözleşme için düzenli ödeme yapılmaya başlandığı kabul edilir. Katılımcının düzensiz ödeme statüsünden çıkarılması hususunda şirketin katılımcı lehine yapacağı uygulamalar (defaten ödeme yapılması koşulunun esnetilmesi de dâhil) saklıdır.

Örnek: Mart 2016 tarihinde 200 TL tutarındaki katkı payı yatırılmadı. Nisan ve Mayıs ayında katkı payları yatırıldı ve Haziran ayı geldi. Bu 3. ay çok kritik. Mart ayının vadesi yatırılmazsa sözleşme düzensiz ödeme statüsüne girer.

Düzensiz ödeme statüsünde olan sözleşmeler için kesintilere yönelik devlet katkısı kontrolü uygulanmaz.

Düzensiz Ödeme'ye düşen bir katılımcıya Allianz özel bir avantaj sağlar mı?

Katılımcının emekliliğe yönelik beklenti ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda açık vadelerin düzenli katkı payı üzerinden kapatılması önerilir. Ancak Allianz, emeklilik planında tanımlı asgari katkı payı üzerinden açık vadelerin kapatılmasına imkan verir.

Allianz’da mevcut bir sözleşmem var. İkinci bir sözleşme yaparsam Giriş Aidatı alınır mı?

Hayır. Allianz’da mevcut emeklilik sözleşmesi olan katılımcı Allianz’dan ikinci bir sözleşme yaptırdığında giriş aidatı ödemeyecektir.

Yeni dönemde Giriş Aidatı ve Yönetim Gider Kesintisi yatırılan katkı payına göre değişir mi?

Hayır. Yatırılan katkı payından bağımsız olarak sözleşmenin toplam birikiminden en fazla ilgili yılın aylık brüt asgari ücretinin %8,5’ine karşılık gelen tutar birikimlerden indirilen yönetim gider kesintisi olarak alınabilir.

Fon Toplam Gider Kesintisi İadesi kişinin emeklilik hesabına mı yapılır?

Evet. Fon toplam gider kesintisi iadesi katılımcının bireysel emeklilik hesabına yapılacaktır.

2016 yılından önce satılmış ve üzerinde giriş aidatı tanımlı bir sözleşme için ertelenmiş giriş aidatı kesintisi nasıl yapılacak?

Böyle bir durumda 2016 öncesinde sözleşmede tanımlı ertelenmiş giriş aidatı tutarına bakılır. Eğer bu tutar 2016 sonrası yürürlüğe girecek mevzuatta tanımlı olan Ertelenmiş Giriş Aidatından (5 yıllık kesinti limiti-ayrılma tarihine kadar yapılan kesinti toplamı) az ise sözleşmede tanımlı tutar alınır. Dolayısıyla katılımcı lehine olan tutar giriş aidatı olarak alınır.