Sabit Ödemeli Emeklilik Gelir Planı

Bireysel Emekliliğe hak kazanan ve birikimin tamamı veya bir kısmını Emeklilik Gelir Planına aktararak kendi belirlediği sabit bir tutarı geri ödeme tutarı olarak almak isteyen katılımcılara hitaben hazırlanmıştır. Plana en az 14.800 TL birikimle dahil olunabilmektedir.

Sabit Ödemeli Emeklilik Gelir Planında Sunulan Fonlar

Sabit Ödemeli Emeklililik Gelir Planı dahilindeki katılımcılar aşağıdaki emeklilik fonlarını tercih edilebilmektedir. Aksi belirtilmedikçe aşağıda yer alan standart dağılım oranı kullanılmaktadır.

Gelir Planı Kapsamında Sunulan Emeklilik FonlarıLimitler
 (%)
Standart Dağılım
 Oranı (%)
BEF02 Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu0-100100
BEF03 Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu0-1000
BEF04 Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu0-1000
BEF05 Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu0-1000
BEF06 Gelir Amaçlı İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu0-1000
BEF07 Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu0-1000
BEF08 Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu0-1000
BEF13 Altın Emeklilik Yatırım Fonu0-1000
BEF14 Standart Emeklilik Yatırım Fonu0-1000

             - Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu; fon portföyü devamlı olarak vadesine en fazla 180 gün kalmış likiditesi yüksek ve ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan Hazine bonosu ve ters repo gibi sabit getirili kamu menkul kıymetlerden oluşan para piyasası fonudur. 

              - Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu; fon portföyünün en az %80 (yüzdeseksen)'ini devamlı olarak ters repo dahil Devlet İç Borçlanma Senetlerine yatıracak olan ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen bir emeklilik yatırım fonudur. 

           - Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ; fon portföyünün en az %80 (yüzdeseksen)'i yabancı paraya endeksli veya yabancı para cinsinden devlet iç borçlanma senetlerinden oluşturulacak gelir amaçlı bir emeklilik yatırım fonudur. 

           - Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.  Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yartırım Fonu; fon portföyünün en az %80 (yüzdeseksen)'i T.C. Devleti tarafından yurtdışında ihraç edilen borçlanma senetlerinden (eurobondlardan) oluşturulacak gelir amaçlı bir emeklilik yatırım fonudur. 

             - Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu; fon portföyünün en az %80(yüzdeseksen)'ini Türkiye dışındaki yabancı borçlanma araçlarına ve yabancı hisse senetlerine yatıran bir emeklilik yatırım fonudur.

             - Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu; fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre farklı yatırım araçlarına yatıran bir emeklilik yatırım fonudur.

            - Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu; fon portföyünün tamamı değişen piyasa koşullarına göre farklı yatırım enstrümanlarına yatırım yapan karma bir emeklilik yatırım fonudur. 

            - Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu; fon portföyünün en az % 80(yüzdeseksen)'i devamlı olarak ulusal ve uluslararası borsalarda işlem görmekte olan altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşan fondur. 

            - Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu; fon portföyünün en az %60(yüzde altmış)’ını Hazine Müsteşarlığı’nca ihraç edilmiş olan Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarına, gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikalarına yatıran ve portföy yöneticisinin uygun gördüğü durumlarda Türk Lirası cinsinden mevduata, katılma hesabına, ters repoya, Takasbank para piyasası işlemlerine, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına, Kurul kaydında bulunan kira sertifikalarına ya da BIST 100 endeksindeki veya BIST katılım endeksindeki hisse senetlerine yatıran bir emeklilik yatırım fonudur.

Katılımcılara Yapılan Ödemelere İlişkin Koşullar

Katılımcı yapılacak geri ödeme planı çerçevesinde geri ödeme tutarını belirler. Katılımcıya yapılacak aylık minimum geri ödeme tutarı 148 TL'dir. Katılımcı kendi belirleyeceği sabit bir oranın yanı sıra TÜFE'yi de baz alarak artış talep edebilir. Artışlarda kullanılan TÜFE oranı Kasım ayı yıllık TÜFE oranı olup katılımcı bu TÜFE oranının +1,+2,+3 veya +4 üstüne artış gerçekleştirilebilir. Plana en az 14.800 TL birikimle dahil olunabilmektedir.

Katılımcı alacağı ödeme miktarını aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık periyodlarda olmak üzere belirleyebilir. Katılımcı; ödeme tutarı veya ödeme periyodunu yılda 2 kere değiştirme hakkına sahiptir.  Katılımcıya yapılacak geri ödemelerde aksi belirtilmedikçe sözleşmedeki katkı payı dağılım oranı korunur.

Katılımcı bir sene içerisinde en fazla 2 defa ve kalan birikiminin %50'sini aşmayacak şekilde ara ödeme yapılmasını talep edebilir.

Fon Toplam Gider Kesintisi

Fon toplam gider kesintisi aşağıda belirtilen oranlar üzerinden günlük olarak yapılır.

Planda Yer Alan Emeklilik FonlarıAzami Yıllık Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu                       1,09
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu                       1,91
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu                       1,91
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu                       1,91 
Allianz Hayat ve Emeklilik Altın Emeklilik Yatırım Fonu                       1,91
Allianz Hayat ve Emeklilik Standart Emeklilik Yatırım Fonu                       1,91
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.  Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu                       2,28
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu                       2,28
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu                       2,28

Ek Hizmetler

Anlaşmalı Sağlık Kurumlarında İndirim 
Bu hizmetten yararlanacak Bireysel Emeklilik Katılımcılarımızın sözleşmelerinin yürürlükte ve ilk katkı payının ödenmiş olması yeterli olacaktır. Katılımcılarımız Allianz'ın anlaşmalı olduğu sağlık kurumlarında sadece BES kartlarını göstererek indirimli fiyatlardan faydalanabileceklerdir.

Medikal Asistans Hizmetleri
Bu hizmetten yararlanacak Bireysel Emeklilik Katılımcılarımızın sözleşmelerinin yürürlükte ve ilk katkı payının ödenmiş olması yeterli olacaktır. Katılımcılarımız 7/24 bu hizmetler konusunda yardım alabileceklerdir. 

Sözleşme sahiplerine sağlanacak Medikal Asistans Hizmetleri şunlardır;

  • Ambulans
  • Bir hastane biriminden diğerine şehir içi taşımacılığı
  • Şehirlerarası nakil
  • Tıbbi danışma hizmeti
  • İlaç/tıbbi sarf malzeme gönderimi
  • Evde bakım hizmetleri
  • Eve hemşire gönderimi
  • Ameliyat sonrası bakıcı hizmeti
  • Doğum sonrası bakım hizmeti