Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emk.Yatırım Fonu