Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu İçtüzük İzahname ve Tanıtım Formu Değişikliği_22092014

KATILIMCILARA DUYURU

AllianzHayat ve Emeklilik A.Ş.

Gelir Amaçlı  Kamu Dış Borçlanma Araçları (EURO) EmeklilikYatırım Fonu

İçtüzük,İzahname ve Tanıtım Formu  Değişikliği

 

Kurucusu olduğumuz Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı  Kamu Dış Borçlanma

Araçları(EURO) Emeklilik Yatırım Fonu’nun unvanı, içtüzüğü, izahnamesi ve tanıtım formu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 23/08/2013 tarih ve 29/955 sayılı ilke kararında yer alan fon türleri ve unvanlarına ilişkin esaslara uyum sağlamak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.09.2014  tarih ve 842 sayılı izin doğrultusunda aşağıda belirtildiği gibi değiştirilmiştir.

 Değişikliklerin uygulanmasına   22/09/2014 tarihinde başlanacaktır.

 Değişikliklerin  Konusu:

 1. Eski ünvanı  ‘‘Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş  Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (EURO) Emeklilik Yatırım Fonu’’  olan fonun yeni ünvanı  ‘‘Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş  Gelir Amaçlı İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları  Emeklilik Yatırım Fonu’’  olarak değiştirilmiştir.

 2. Fon malvarlığından yapılabilecek harcamalara KYD endeksleri benchmark kullanımı bedeli eklenmiştir.