KATILIMCILARA DUYURU

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. 
Emeklilik Yatırım Fonları İzahname Değişikliği 

Kurucusu olduğumuz, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emanet Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (EURO) Emeklilik Yatırım Fonu, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fon'larının izahname değişiklikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/05/2011 tarih ve 498 sayılı yazısı ile uygun bulunmuş olup değişiklikler yapılmıştır. 

Değişikliklerin uygulanmasına 01/01/2011 tarihinde başlanacaktır. DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU : 

1. Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fon' larının yatırım stratejisi bant aralıkları ve karşılaştırma ölçütleri, 

2. Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (EUR) Emeklilik Yatırım Fonu, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fon'larının karşılaştırma ölçütleri, 

3. Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonunun yatırım stratejisi , 

4. Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emanet Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (EURO) Emeklilik Yatırım Fonu, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fon'larının ; Fon Kurulu Başkanı ve Fon Kurulu üyeleri , Fon ile ilgili operasyonel işlemlerde görevli kişiler , Portföy yönetim hizmetinde görevli portföy yöneticileri , Emeklilik şirketi ile ilgili bilgilerde değişiklikler yapılmıştır. 


Saygılarımızla, 

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.     
Solmaz Altın                                                                     Burcu Uzunoğlu 
Mali İşler Direktörü                                                             Yatırım Yönetimi Grup Müdürü 
Fon Kurulu Başkanı                                                             Fon Kurulu Üyesi