Emeklilik Yatırım Fonları İzahname Değişikliği

KATILIMCILARA DUYURU

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Kurucusu olduğumuz Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Emeklilik Yatırım Fon'larının izahnamesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 27/05/2009 tarih ve 15-445 sayılı izin doğrultusunda aşağıda yer alan şekilde değişiklikler yapılmıştır.

Değişikliklerin uygulanmasına 10/06/2009 tarihinde başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU :

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Emeklilik Yatırım Fonları için günlük olarak tahakkuk ettirilen Fon işletim giderinin paylaşımına ilişkin izahname maddesinde yer alan "Söz konusu ücretin %75'i Şirket'e ve %25'i ise Portföy Yöneticisine olmak üzere iki kurum arasında paylaştırılır " ifadesinin "Söz konusu ücret Şirket ve Portföy yöneticisi arasında Portföy Yönetim Sözleşmesi esaslarına göre paylaştırılır" şeklinde değiştirilmesine karar verilmiştir.