EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

EK.1

KATILIMCILARA DUYURU

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

Kurucusu olduğumuz Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu, Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, İhtisaslaşmış İMKB Ulusal - 30 Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (DE) Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senetleri Emeklilik Yatırım Fonu'nun Bölüm B-II/1 no.lu maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 14/ 01/2008 tarih ve 15 / 52 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, yeni izahname metinleri 31/ 01/ 2008 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil ettirilmiştir.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU :

1. Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu, Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, İhtisaslaşmış İMKB Ulusal - 30 Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (DE) Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senetleri Emeklilik Yatırım Fonu' nun karşılaştırma ölçütlerinde değişiklik yapılmıştır.

2. Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu, Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, İhtisaslaşmış İMKB Ulusal - 30 Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (DE) Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senetleri Emeklilik Yatırım Fonu'nun için yatırım stratejisi bant aralıkları belirlenmiştir.

Fonun Adı

Eski Şekil

Yeni Şekil

Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu

Fonun karşılaştırma ölçütü, %25 KYD-30 Bono Endeksi + %25 KYD-91 Bono Endeksi + %50 KYD brut O/N Repo Endeksi' dir.

Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları; Hazine Bonosu / Devlet Tahvili: %(30-60); Ters Repo %(35-65); Borsa Para Piyasası İşlemleri: %(0-20) olarak belirlenmiştir.

Fonun karşılaştırma ölçütü, %25 KYD-30 Bono Endeksi + %24 KYD-91 Bono Endeksi + %50 KYD brüt O/N Repo Endeksi + %1 +%1 Fon Kurulu Kararı ile belirlenen 5 Bankanın 1 aylık Brüt Mevduat oranına göre hesaplanan Endeks' dır.

Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları; Hazine Bonosu / Devlet Tahvili: %(20-50); Ters Repo %(50-80); Vadeli Mevduat TL Endeksi: %(0-10); Borsa Para Piyasası İşlemleri: %(0-20) olarak belirlenmiştir.

Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

Fonun karşılaştırma ölçütü, %20 İMKB Ulusal-100 Hisse Senetleri Piyasası Endeksi + %50 KYD Tüm Bono Endeksi + %30 KYD Brüt O/N Repo Endeksi olarak belirlenmiştir.

Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları; Hazine Bonosu / Devlet Tahvili: %(30-60); Hisse Senedi: %(5-35); Ters Repo: %(10-40); Borsa Para Piyasası İşlemleri:%(0-20) olarak belirlenmiştir

Fonun karşılaştırma ölçütü, %15 İMKB Ulusal-100 Hisse Senetleri Piyasası Endeksi + %50 KYD Tüm Bono Endeksi + %20 KYD 365 Bono Endeksi + %1 +%1 Fon Kurulu Kararı ile belirlenen 5 Bankanın 1 aylık Brüt Mevduat oranına göre hesaplanan Endeks + %14 KYD Brüt O/N Repo Endeksi olarak belirlenmiştir.

Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları; Hazine Bonosu / Devlet Tahvili: %(50-80); Hisse Senedi: %(5-35); Ters Repo: %(5-35); Vadeli Mevduat TL Endeksi: %(0-10); Borsa Para Piyasası İşlemleri:%(0-20) olarak belirlenmiştir.

İhtisaslaşmış İMKB Ulusal - 30 Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu

Fonun karşılaştırma ölçütü, %90 İMKB Ulusal-30 Hisse Senetleri Piyasası Endeksi + %5 KYD Brüt O/N Repo Endeksi + %5 KYD 182 Gün Bono Endeksi' dir.

Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları; Hazine Bonosu / Devlet Tahvili: %(0-20); Hisse Senedi: %(80-100); Ters Repo: %(0-20); Borsa Para Piyasası İşlemleri: %(0-20) olarak belirlenmiştir.

Fonun karşılaştırma ölçütü, %90 İMKB Ulusal-30 Hisse Senetleri Piyasası Endeksi + %5 KYD Brüt O/N Repo Endeksi + %5 KYD 30 Gün Bono Endeksi' dir.

Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları; Hazine Bonosu / Devlet Tahvili: %(0-20); Hisse Senedi: %(80-100); Ters Repo: %(0-20); Borsa Para Piyasası İşlemleri: %(0-20) olarak belirlenmiştir.

Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Fonun karşılaştırma ölçütü, %10 KYD 547 gün Bono Endeksi + % 70 KYD Tüm Bono Endeksi + %19 KYD Brüt O/N Repo Endeksi + %1 İMKB Ulusal - 100 Hisse Senetleri Piyasası Endeksidir.

Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları; Hazine Bonosu / Devlet Tahvili: %(70-100); Ters Repo %(0-30); Hisse Senedi: %(0-10); Borsa Para Piyasası İşlemleri: %(0-20) olarak belirlenmiştir.

Fonun karşılaştırma ölçütü, %30 KYD 365 gün Bono Endeksi + % 60 KYD Tüm Bono Endeksi + %8 KYD Brüt O/N Repo Endeksi +%1 +%1 Fon Kurulu Kararı ile belirlenen 5 Bankanın 1 aylık Brüt Mevduat oranına göre hesaplanan Endeks + %1 İMKB Ulusal - 100 Hisse Senetleri Piyasası Endeksidir.

Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları; Hazine Bonosu / Devlet Tahvili: %(70-100); Ters Repo %(0-30); Hisse Senedi: %(0-10); Vadeli Mevduat TL Endeksi: %(0-10); Borsa Para Piyasası İşlemleri: %(0-20) olarak belirlenmiştir.

Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (DE) Emeklilik Yatırım Fonu

Fonun karşılaştırma ölçütü, %90 KYD FX DİBS Endeksi (USD-YTL) + %5 KYD Brüt Repo Endeksi + %4 KYD 182 Gün Bono Endeksi + %1 İMKB-100 Endeksi' dir.

Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları; Hazine Bonosu / Devlet Tahvili: %( 0-20); Ters Repo: %(0-20); Dövize Endeksli Borçlanma Senedi: %(80-100); Borsa Para Piyasası İşlemleri: %(0-20) ; Hisse Senedi: %(0-10) olarak belirlenmiştir.

Fonun karşılaştırma ölçütü, %90 KYD FX DİBS Endeksi (USD-YTL) + %5 KYD Brüt Repo Endeksi + %5 KYD 30 Gün Bono Endeksi' dir.

Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları; Hazine Bonosu / Devlet Tahvili: %( 0-20); Ters Repo: %(0-20); Dövize Endeksli Borçlanma Senedi: %(80-100); Borsa Para Piyasası İşlemleri: %(0-20) olarak belirlenmiştir.

Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Fonun karşılaştırma ölçütü, %90 KYD FX DIBS Endeksi (USD-YTL) + %5 KYD Brüt O/N Repo Endeksi + %4 KYD 182 Gün Bono Endeksi + %1 İMKB-100 endeksi' dir.

Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları; Hazine Bonosu / Devlet Tahvili:%(0-20); Eurobond:%(80-100); Ters Repo: %(0-20); Borsa Para Piyasası İşlemleri:%(0-20); Hisse Senedi: %(0-10) olarak belirlenmiştir.

Fonun karşılaştırma ölçütü, %90 KYD Eurobond Endeksi (USD-YTL) + %5 KYD Brüt O/N Repo Endeksi + %5 KYD 30 Gün Bono Endeksi' dir.

Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları; Hazine Bonosu / Devlet Tahvili:%(0-20); Eurobond:%(80-100); Ters Repo: %(0-20); Borsa Para Piyasası İşlemleri:%(0-20) olarak belirlenmiştir.

Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

Fonun karşılaştırma ölçütü, %40 MSCI(Morgan Stanley Composit Index) ile %50 JPMGBI (JP Morgan Global Bonds Index)' inden oluşan karşılaştırma ölçütünün 1 USD+0.77 EUR' dan oluşan döviz sepeti ile YTL' ye dönüştürülmüş hali + %5 KYD Brüt O/N Repo Endeksi + %4 KYD 182 gün Bono Endeksi + %1 İMKB-100 Endeksi' dir.

Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları; Hazine Bonosu / Devlet Tahvili: %(0-20); Ters Repo %(0-20); Yabancı Hisse Senedi: %(25-55); Yabancı Bono: %(35-65); Borsa Para Piyasası İşlemleri: %(0-20); Hisse Senedi: %(0-10) olarak belirlenmiştir.

Fonun karşılaştırma ölçütü, %45 MSCI (Morgan Stanley Composit Index) All Countries World Local Currency Prıce Index ile %45 JP Morgan Government Bond Global Local Currency Total Return Index)' inden oluşan karşılaştırma ölçütünün 1 USD+0.77 EUR' dan oluşan döviz sepeti ile YTL' ye dönüştürülmüş hali + %9 KYD Brüt O/N Repo Endeksi + %1 İMKB-100 Endeksi' dir.

Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları; Ters Repo %(0-20); Yabancı Hisse Senedi: %(30-60); Yabancı Bono: %(30-60); Borsa Para Piyasası İşlemleri: %(0-20); Hisse Senedi: %(0-20) olarak belirlenmiştir.

Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Fonun karşılaştırma ölçütü, (%10 KYD 547 Gün Bono Endeksi + %70 KYD Tüm Bono Endeksi +%19 KYD Brüt O/N Repo Emdeksi + %1 İMKB Ulusal-100 Hisse Senetleri Piyasası Endeksi) olarak belirlenmiştir.

Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları: Hazine Bonosu/Devlet Tahvili: % (70-100); Ters Repo: %(0-30); Hisse Senedi: %(0-10);Borsa Para Piyasası İşlemleri: %(0-20) olarak belirlenmiştir.

Fonun karşılaştırma ölçütü, (%60 KYD Tüm Bono Endeksi + %30 KYD 365 Gün Bono Endeksi +%8 KYD Brüt O/N Repo Emdeksi + %1 İMKB Ulusal-100 Hisse Senetleri Piyasası Endeksi+%1 +%1 Fon Kurulu Kararı ile belirlenen 5 Bankanın 1 aylık Brüt Mevduat oranına göre hesaplanan Endeks) olarak belirlenmiştir.

Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları: Hazine Bonosu/Devlet Tahvili: % (70-100); Ters Repo: %(0-30); Hisse Senedi: %(0-10); Vadeli Mevduat TL Endeksi :%(0-10); Borsa Para Piyasası İşlemleri: %(0-20) olarak belirlenmiştir.

Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Fonun karşılaştırma ölçütü, (% 45 KYD Eurobond Endeksi (USD-YTL) + % 45 KYD FX DİBS Endeksi (USD-YTL) +%5 KYD Brüt O/N Repo Endeksi+%4 KYD 182 Gün Bono Endeksi+ %1 İMKB Ulusal-100 Hisse Senetleri Piyasası Endeksi ) olarak belirlenmiştir.

Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları: Devlet Dış Borçlanma Senetleri (Eurobond): %(35-65); Döviz Cinsinden ve/veya Dövize Endeksli Devlet İç Borçlanma Senetleri:%(35-65); Hazine Bonosu/Devlet Tahvili (YTL): % (0-20); Ters Repo: %(0-20); Hisse Senedi: %(0-10);Borsa Para Piyasası İşlemleri: %(0-20) olarak belirlenmiştir.

Fonun karşılaştırma ölçütü, (% 45 KYD Eurobond Endeksi (USD-YTL) + % 45 KYD FX DİBS Endeksi (USD-YTL) ++%5 KYD 30 Gün Bono Endeksi + %5 KYD Brüt O/N Repo Endeksi olarak belirlenmiştir.

Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları: Devlet Dış Borçlanma Senetleri (Eurobond): %(35-65); Döviz Cinsinden ve/veya Dövize Endeksli Devlet İç Borçlanma Senetleri:%(35-65); Hazine Bonosu/Devlet Tahvili (YTL): % (0-20); Ters Repo: %(0-20); Borsa Para Piyasası İşlemleri: %(0-20) olarak belirlenmiştir.

Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senetleri Emeklilik Yatırım Fonu

Fonun karşılaştırma ölçütü, %90 İMKB Ulusal-100 Hisse Senetleri Piyasası Endeksi + %5 KYD 182 gün Bono Endeksi + %5 KYD Brüt O/N Repo Endeksi olarak belirlenmiştir.

Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları; Hazine Bonosu / Devlet Tahvili: %(0-20); Hisse Senedi: %(80-100); Ters Repo: %(0-20); Borsa Para Piyasası İşlemleri:%(0-20) olarak belirlenmiştir

Fonun karşılaştırma ölçütü, %90 İMKB Ulusal-100 Hisse Senetleri Piyasası Endeksi + %5 KYD 30 gün Bono Endeksi + %5 KYD Brüt O/N Repo Endeksi olarak belirlenmiştir.

Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları; Hazine Bonosu / Devlet Tahvili: %(0-20); Hisse Senedi: %(80-100); Ters Repo: %(0-20); Borsa Para Piyasası İşlemleri:%(0-20) olarak belirlenmiştir.