KATILIMCILARA DUYURU

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.

Para Piyasası Emanet Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu
Para Piyasası Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu
Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (EUR) Emeklilik Yatırım Fonu
Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Gruplara Yönelik Döviz Cinsinden Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

İÇTÜZÜK, İZAHNAME VE TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ

Kurucusu olduğumuz yukarıda adı geçen Emeklilik Yatırım Fonları İçtüzüklerinin "Fonun Kuruluş Amacı" başlığı altında bulunan I. madde, "Fonun ve Şirketin merkez adresleri" başlığı altında bulunan II. madde; İzahnamelerinin Bölüm A: "Genel Esaslar" başlığı altında bulunan II. madde, Bölüm C:"Emeklilik Şirketi ile Portföy Yönetimi ve Saklama Hizmetine İlişkin Bilgiler" başlığı altında bulunan II. madde, Bölüm D:"Fonun Organizasyon Yapısı Hakkında Bilgiler" başlığı altında bulunan I. ve III. maddeler ile Tanıtım Formlarının "Fonun Kimlik Bilgileri" maddeleriSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 15/06/2011 tarih ve 15/594 sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiştir:   

 DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU :

Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmekte olan kurucusu olduğumuz yukarıda adı geçen Emeklilik Yatırım Fonlarının portföyleri, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 15/06/2011tarih ve 15/594 sayılı izin doğrultusunda 01/07/2011 tarihinden itibaren HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilecektir.