KATILIMCILARA DUYURU

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.

Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

İzahname Değişikliği

 

Kurucusu olduğumuz Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonunun  izahnamesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17/09/2010 tarih ve 904 sayılı yazısı ile uygun bulunmuş olup değişiklikler yapılmıştır.

 Değişikliklerin uygulanmasına  04/10/2010 tarihinde başlanacaktır.

 DEĞİŞİKLİĞİN KONUSU :

 Eski Şekil

Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları; Hazine Bonosu / Devlet Tahvili: %(30-90); Ters Repo: %(0-30); Vadeli Mevduat (TL): %(0-20); Hisse Senedi: %(0-60); Borsa Para Piyasası İşlemleri:%(0-20) olarak belirlenmiştir.

Yeni Şekil

Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları; Hazine Bonosu / Devlet Tahvili: %(60-90); Ters Repo: %(0-30); Vadeli Mevduat (TL): %(0-20); Hisse Senedi: %(15-45); Borsa Para Piyasası İşlemleri:%(0-20) olarak belirlenmiştir.