Allianz Hayat ve Emeklilik Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu İçtüzük ve İzahname Değişikliği_17012014

KATILIMCILARA DUYURU

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.

Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Karma Borçlanma Araçları İçtüzük ve İzahname Değişikliği

Kurucusu olduğumuz Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonunun ünvanının Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu olarak değiştirilmesini de içerecek şekilde içtüzük ve izahname değişiklikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.01.2014 tarih ve 39 sayılı izni ile uygun bulunmuştur.

Değişikliklerin uygulanmasına 17/01/2014 tarihinde başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU :

1. Fonun ünvanı Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu olarak değiştirilmiştir.

2. Fon malvarlığından yapılabilecek harcamalara KYD endeksleri benchmark kullanımı bedeli eklenmiştir.

3. Fonun portföy yöneticisi değişmiştir.