Emeklilik Yatırım Fonları İç Tüzük ve İzahname Değişikliği-15/151


KATILIMCILARA DUYURU

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI

İÇTÜZÜK ve İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Kurucusu olduğumuz Para Piyasası Emanet Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu, Para Piyasası Likit- Kamu Emeklilik Yatırım Fonu, Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, İhtisaslaşmış İMKB Ulusal - 30 Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (DE) Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ve Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonlarının içtüzük ve izahnamelerinde, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 23/02/2009 tarih ve 15 - 151 sayılı izin doğrultusunda aşağıda yer alan şekilde değişiklikler yapılmıştır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU :

  1. Para Piyasası Emanet Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu, Para Piyasası Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu, Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, İhtisaslaşmış İMKB Ulusal - 30 Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (DE) Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ve Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonlarının içtüzük, izahname ve tanıtım formlarında YTL - TL dönüşümüne ilişkin değişiklikler;
  1. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (DE) Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ve Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'nda eurobond değerlemesine ilişkin değişiklikler;

ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL

Eurobond ve Döviz Cinsinden Özel Sektör Bonoları; Eurobond ve döviz cinsinden özel sektör bonolarının gün sonu değerlemeleri yapılırken temiz fiyat olarak Reuters "TR EURO STR AZ" sayfasında saat 15:15 - 15:30 saatleri arasında yer alan alış fiyatı (Bid Price) alınır. Değerlemede kullanılacak kirli fiyat, temiz fiyatın iç verim oranıyla ertesi iş gününe ilerletilmesiyle bulunur.

Alış fiyatı olmayan Eurobondlarda ise, en son değerlemede kullanılan temiz fiyatın (Bid Price) ertesi iş gününe iç verim oranıyla ilerletilmesi suretiyle değerleme yapılacaktır.

Eurobond ve Döviz Cinsinden Özel Sektör Bonoları: Eurobond ve döviz cinsinden özel sektör bonolarının gün sonu değerlemeleri yapılırken temiz fiyat olarak saat 16:30'daki Bloomberg generic price alış fiyatı (Bid Price) ve satış fiyatı (Ask Price) ortalaması alınır. Değerlemede kullanılacak kirli fiyat, temiz fiyatın üzerine değerleme tarihine kadarki işlemiş faizin eklenmesi yoluyla bulunur.

Fiyatı olmayan Eurobondlar için ise, ilgili piyasada en son yeralan temiz fiyat (alış fiyatı ve satış fiyatı ortalaması) alınır. Değerlemede kullanılacak kirli fiyat, temiz fiyatın üzerine değerleme tarihine kadarki işlemiş faizin eklenmesi yoluyla bulunur.

  1. Para Piyasası Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu'nda bant aralığına ilişkin değişiklikler

ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL

Hazine Bonosu / Devlet Tahvili: %(20-50); Ters Repo %(50-80); Vadeli Mevduat TL Endeksi : %(0-10); Borsa Para Piyasası İşlemleri: %(0-20) - (Ters Repo ve Borsa Para Piyasası İşlemlerinin yatırım strarejisi bant aralıkları toplamı %50-%80)

Hazine Bonosu / Devlet Tahvili: %(20-50); Ters Repo %(40-70); Vadeli Mevduat TL Endeksi : %(0-10); Borsa Para Piyasası İşlemleri: %(0-20) - (Ters Repo ve Borsa Para Piyasası İşlemlerinin yatırım strarejisi bant aralıkları toplamı %40-%70 )