Emeklilik Yatırım Fonları İç Tüzük ve İzahname Değişikliği

KATILIMCILARA DUYURU
KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI
İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Kurucusu olduğumuz Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emanet Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu, Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu, Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, İhtisaslaşmış İMKB Ulusal 30 Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (DE) Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu,Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ve Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonlarının içtüzük ve izahnameleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 04/06/07 tarih ve 15-377 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, yeni izahname metinleri 15/06/07 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil ettirilmiştir.

 

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU  :
* İletişim bilgileri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Eski:    Koçbank Genel Müdürlük, Barbaros Bulvarı Morbasan Sokak Koza İş Merkezi C Blok Kat:10  Beşiktaş/İSTANBUL
Yeni:    Yapı Kredi Bankası Genel Müdürlük, Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza, D blok kat.:6 Levent / İstanbul.
* Portföy Yönetim Şirketi ünvan ve adres bilgileri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
       Eski:    Portföy yöneticisine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir : 
       a. Kuruluş İzin Tarihi ve No            : 09/11/2001 - 52/1483
       b. Faaliyet Yetki Belgesi Tarihi ve No        : 25/06/2002 - PYŞ/PY/19/14
       c. Merkez Adresi                 : Barbaros Bulvarı Morbasan Sokak.
                                   Koza İş Merkezi C Blok Kat 3
                                     Balmumcu 34349 Beşiktaş İstanbul
       d. Telefon No                    : (0212) 211 24 14
       e. Faks No                     : (0212) 213 71 56
       f.  E-Posta                    : yf@kocportfoy.com.tr
       g. Internet Adresi                : www.kocportfoy.com.tr
       Yeni:    Portföy yöneticisine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir : 
       a. Kuruluş İzin Tarihi ve No            : 09/11/2001 - 52/1483
       b. Faaliyet Yetki Belgesi Tarihi ve No        : 25/06/2002 - PYŞ/PY/19/14
       c. Merkez Adresi                 : Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:13-14 
                              Levent 34330 İstanbul
       d. Telefon No                    : (0212) 385 4848
       e. Faks No                     : (0212) 213 71 56
       f. E-Posta                    : pys@ykportfoy.com.tr
       g. Internet Adresi                : www.yapikrediportfoy.com.tr
Kurucusu olduğumuz Bireysel Emeklilik Yatırım Fonları' nın iletişim bilgileri değişikliği.
(İçtüzüğün "Fonun ve Şirket'in merkez adresleri" ne ilişkin 2 no.lu maddesi. )
* Fon kurulu üyesi değişikliği olmuştur.
Eski Fon Kurulu Üyesi:    Bekir Murat ÖGEL.
Yeni Fon Kurulu Üyesi:    Didem GORDON.
* Fon ile ilgili operasyonel işlemlerle ilgili görevli kişilerde değişiklik olmuştur:
Eski: Hayrünnissa DİZDAROĞLU, İsmi DURMUŞ, Öykü KAVAKLI, Hasan KUZU.
Yeni : Kayhan ONAS, İsmi DURMUŞ, Hasan KUZU, Gürhan YILMAZ, Canan ÇIRPICI,
Suzan ÇELEBİ, Çetin TAŞTEKİN.