EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

KATILIMCILARA DUYURU

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI  İÇTÜZÜK VE  İZAHNAME  DEĞİŞİKLİĞİ

 

Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin ortaklık yapısındaki değişiklik sonucu Şirket unvanının Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. olarak değişmesi nedeniyle, Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emanet Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu, Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu, Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. İhtisaslaşmış İMKB Ulusal - 30 Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu, Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (Dövize Endeksli) Emeklilik Yatırım Fonu, Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ve Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu unvanlarının değiştirilmesi amacıyla ilgili fonların içtüzüklerinde, izahnamelerinde ve tanıtım formlarında, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 31/12/2008 tarih ve 15 -1207 izin doğrultusunda aşağıda yer alan şekilde değişiklikler yapılmıştır.

 

Değişiklikler 06/01/2009 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

 

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU  :

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin kurucusu olduğu fonların unvanları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

                                                                         

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emanet Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emanet Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu

Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu

Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. İhtisaslaşmış İMKB Ulusal - 30 Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. İhtisaslaşmış İMKB Ulusal - 30 Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu

Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (Dövize Endeksli) Emeklilik Yatırım Fonu

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (Dövize Endeksli) Emeklilik Yatırım Fonu

Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu