Emeklilik Yatırım Fonları İçtüzük ve İzahname Değişikliği 15-338

KATILIMCILARA DUYURU

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.

Emeklilik Yatırım Fonları İçtüzük ve İzahname Değişikliği

 

Kurucusu olduğumuz, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emanet Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu, , Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (EUR) Emeklilik Yatırım Fonu, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fon'larının izahname değişiklikleri ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu'nun içtüzük ve izahname değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19 Nisan 2012 tarih ve 15-338 sayılı yazısı ile uygun bulunmuş olup değişiklikler yapılmıştır. 

Değişikliklerin uygulanmasına  19 Nisan 2012  tarihinde başlanacaktır.

 

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU :  

1. Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emanet Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (EUR) Emeklilik Yatırım Fonu, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'larının izahnamelerinin C. Bölümünün I. Maddesinde  satış ofisi bilgileri çıkartılmıştır.  

2. Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fon'larının izahnamelerinde B. Bölümünün II. Maddesinde fonun karşılaştırma ölçütünde yer alan 5 bankanın 1 aylık Brüt Mevduat oranına göre hesaplanan "Vadeli Mevduat (TL) endeksi, "KYD 1 aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL" olarak değiştirilmiştir. 

3. Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu'nun içtüzüğünün 8. Maddesinde fonun yatırım yapacağı sermaye piyasası araçlarının seçimi ve riskin dağıtılması esaslarında değişiklik ile izahnamesindeki B. Bölümünün II. Maddesinde fonun karşılaştırma ölçütü ve yatırım stratejisi bant aralığındaki bilgilerde ve C. Bölümünün I. Maddesi olan emeklilik şirketine ilişkin bilgilerde değişiklik yapılmıştır.

  

 

Solmaz Altın                                                 Burcu Uzunoğlu

Mali İşer Direktörü                                     Yatırım Yönetimi Grup Müdürü
Fon Kurulu Başkanı                                   Fon Kurulu Üyesi