KATILIMCILARA DUYURU

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.

Emeklilik Yatırım Fonları İçtüzük ve İzahname Değişikliği

 

Kurucusu olduğumuz Para Piyasası Emanet Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu, Para Piyasası Likit- Kamu Emeklilik Yatırım Fonu, Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (EUR) Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ve Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonlarının içtüzük ve izahnamelerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12/08/2010 tarih ve 15-771 sayılı yazısı ile uygun bulunmuş olup değişiklikler yapılmıştır.

Değişikliklerin uygulanmasına  01/09/2010 tarihinde başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU :

  . Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonları'nın Yatırım Stratejisi aşağıda belirtildiği gibi değiştirilmiştir;

Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

Eski Şekil

Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmeliğin 5. maddesinde yer alan varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur. Fonun stratejisi, uzun vadede ulusal piyasalardaki yatırım araçlarına sermaye kazancı elde etmek amacıyla  portföy zamanlamasını efektif olarak kullanarak ve portföy alokasyonlarını değişen piyasa koşullarına uyarlayarak uzun vadeli yatırım yapmaktır.

Fonun karşılaştırma ölçütü; %15 İMKB Ulusal-100 Hisse Senetleri Piyasası Endeksi + %50 KYD Tüm Bono Endeksi + %20 KYD 365 Bono Endeksi + %1 Mevduat + %14 KYD Brüt O/N Repo Endeksi olarak belirlenmiştir. 

                              

Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları; Hazine Bonosu / Devlet Tahvili: %(50-80); Hisse Senedi: %(5-35); Ters Repo: %(5-35); Mevduat: %(0-10); Borsa Para Piyasası İşlemleri:%(0-20) olarak belirlenmiştir. 

Not. Ters Repo ve Borsa Para Piyasası İşlemlerinin yatırım strarejisi bant aralıkları toplamı %5-%35 olacaktır.

Yeni Şekil

Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmeliğin 5. maddesinde yer alan varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur. Fonun stratejisi, uzun vadede ulusal piyasalardaki yatırım araçlarına sermaye kazancı elde etmek amacıyla  portföy zamanlamasını efektif olarak kullanarak ve portföy alokasyonlarını değişen piyasa koşullarına uyarlayarak uzun vadeli yatırım yapmaktır.

Fon, İMKB'ye kote olan hisse senetleri, T.C.Hazine Müsteşarlığı tarfından piyasaya ihraç edilen tüm devlet iç ve dış borçlanma senetleri ve İMKB Repo pazarında oluşan ortalama gecelik stopajsız ters repo getirilerinden en yüksek olanı hedeflemektedir. Fonun getiri hedefine ulaşabilmesi amacıyla fon portföyü ağırlıklı olarak ters repo, ulusal hisse senetleri,Avrupa Birliği ülkelerinin borçlanma araçları,yabancı hisse senetleri ve Türk kamu ve özel sektörünün çıkartmış olduğu borçlanma senetlerinden oluşturulmaktadır. Fon portföyüne riskten korunma amacıyla döviz, kıymetli madenler,faiz,finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri,forward,finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dahil edilebilir. Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz. Portföye alınan vadeli işlem sözleşmelerinin fonu yatırım stratejisine uygun olması zorunludur.

 

Fonun karşılaştırma ölçütü yoktur.

Eski Şekil   

VARLIK TÜRÜ

EN AZ  %

EN ÇOK %

Türk Hisse Senetleri

0

100

Devlet İç Borçlanma Senetleri

0

100

Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri

0

100

Ters Repo

0

100

Repo

0

10

Vadeli Mevduat (TL)

0

10

Vadesiz Mevduat  (TL)

0

10

Vadeli Mevduat (Döviz)

0

10

Vadesiz Mevduat  (Döviz)

0

10

Borsa Para Piyasası İşlemleri

0

20

Yatırım Fonu Katılma Belgeleri

0

10

Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları

0

100

Opsiyon Sözleşmeleri

0

20

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

0

100

Vadeli İşlemler Sözleşmeleri

0

20

 

Yeni Şekil

 Fon Portföy Sınırlamalarına ilişkin Yönetmeliğin 21.maddesindeki ilkelere uyulur.  

VARLIK TÜRÜ

EN AZ  %

EN ÇOK %

Türk Hisse Senetleri

0

100

Devlet İç Borçlanma Senetleri

0

100

Yabancı Borçlanma Senetleri

0

50

Yabancı Hisse Senetleri

0

50

Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri

0

100

Ters Repo

0

100

Repo

0

10

Vadeli Mevduat (TL)

0

20

Vadesiz Mevduat  (TL)

0

10

Vadeli Mevduat (Döviz)

0

20

Vadesiz Mevduat  (Döviz)

0

10

Borsa Para Piyasası İşlemleri

0

20

Yatırım Fonu Katılma Belgeleri

0

10

Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları

0

100

Opsiyon Sözleşmeleri

0

20

Gelir Ortaklığı Senetleri

0

20

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

0

100

Vadeli İşlemler Sözleşmeleri

0

20

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı

0

20

  

Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Eski Şekil 

Fonun karşılaştırma ölçütü, %30 KYD 365 gün Bono Endeksi + % 60 KYD Tüm Bono Endeksi + %8 KYD Brüt O/N Repo Endeksi +%1 Mevduat + %1 İMKB Ulusal - 100 Hisse Senetleri Piyasası Endeksidir.

Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları; Hazine Bonosu / Devlet Tahvili: %(70-100); Ters Repo %(0-30); Hisse Senedi: %(0-10); Mevduat: %(0-10); Borsa Para Piyasası İşlemleri: %(0-20) olarak belirlenmiştir. 

Not. Ters Repo ve Borsa Para Piyasası İşlemlerinin yatırım strarejisi bant aralıkları toplamı %0-%30 olacaktır.

Yeni Şekil

Fonun karşılaştırma ölçütü, %90 KYD Tüm Bono Endeksi + %8 KYD Brüt O/N Repo Endeksi +%1 Mevduat + %1 İMKB Ulusal - 100 Hisse Senetleri Piyasası Endeksidir.

 Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları; Hazine Bonosu / Devlet Tahvili: %(70-100); Ters Repo %(0-30); Hisse Senedi: %(0-10); Mevduat: %(0-20); Borsa Para Piyasası İşlemleri: %(0-20) olarak belirlenmiştir. 

Not. Ters Repo ve Borsa Para Piyasası İşlemlerinin yatırım strarejisi bant aralıkları toplamı %0-%30 olacaktır.

Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Eski Şekil

 Fonun karşılaştırma ölçütü, %30 KYD 365 gün Bono Endeksi + % 60 KYD Tüm Bono Endeksi + %8 KYD Brüt O/N Repo Endeksi +%1 Mevduat + %1 İMKB Ulusal - 100 Hisse Senetleri Piyasası Endeksidir.

 Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları; Hazine Bonosu / Devlet Tahvili: %(70-100); Ters Repo %(0-30); Hisse Senedi: %(0-10); Mevduat: %(0-10); Borsa Para Piyasası İşlemleri: %(0-20) olarak belirlenmiştir. 

 Not. Ters Repo ve Borsa Para Piyasası İşlemlerinin yatırım strarejisi bant aralıkları toplamı %0-%30 olacaktır.

Yeni Şekil

 Fonun karşılaştırma ölçütü, %90 KYD Tüm Bono Endeksi + %8 KYD Brüt O/N Repo Endeksi +%1 Mevduat + %1 İMKB Ulusal - 100 Hisse Senetleri Piyasası Endeksidir.

 Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları; Hazine Bonosu / Devlet Tahvili: %(70-100); Ters Repo %(0-30); Hisse Senedi: %(0-10); Mevduat: %(0-20); Borsa Para Piyasası İşlemleri: %(0-20) olarak belirlenmiştir. 

 Not. Ters Repo ve Borsa Para Piyasası İşlemlerinin yatırım strarejisi bant aralıkları toplamı %0-%30 olacaktır.

  Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

Eski Şekil

Fonun karşılaştırma ölçütü, %50 KYD Tüm Bono Endeksi + %25 KYD 365 gün Bono Endeksi + %14 KYD Brüt O/N Repo Endeksi + %1 Vadeli Mevduat (TL) Endeksi + %10 İMKB -100 Hisse Senetleri Piyasası Endeksi olarak belirlenmiştir. 

Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları; Hazine Bonosu / Devlet Tahvili: %(60-90); Ters Repo: %(5-35); Vadeli Mevduat (TL): %(0-10); Hisse Senedi: %(0-30); Borsa Para Piyasası İşlemleri:%(0-20) olarak belirlenmiştir.

Yeni Şekil

Fonun karşılaştırma ölçütü, %65 KYD Tüm Bono Endeksi + %9 KYD Brüt O/N Repo Endeksi + %1 Vadeli Mevduat (TL) Endeksi + %25 İMKB -100 Hisse Senetleri Piyasası Endeksi olarak belirlenmiştir. 

Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları; Hazine Bonosu / Devlet Tahvili: %(30-90); Ters Repo: %(0-30); Vadeli Mevduat (TL): %(0-20); Hisse Senedi: %(0-60); Borsa Para Piyasası İşlemleri:%(0-20) olarak belirlenmiştir.

2. Para Piyasası Emanet Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu, Para Piyasası Likit- Kamu Emeklilik Yatırım Fonu, Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (EUR) Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ve Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonları'nın

- Emeklilik Şirketi ile Portföy Yönetimi ve Saklama Hizmetine İlişkin Bilgiler başlığı altında I. ve II. no'lu maddeleri

- Fonun Organizasyon Yapısı Hakkında Bilgiler başlığı altında II. no.lu maddesi ile

- Finansal Bilgiler başlığı altında II.no'lu maddesi güncellenmiştir.