Emeklilik Yatırım Fonları İçtüzük ve İzahname Değişikliği

KATILIMCILARA DUYURU

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI

İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Kurucusu olduğumuz Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ile Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, içtüzük ve izahnameleri Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 13/05/2008 tarih ve 15-439 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, yeni içtüzük ve izahname metinleri 20/05/2008 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil ettirilmiştir.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU :

Kurucusu olduğumuz Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ile Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'nun Fon İşletim Ücretlerinde değişiklik olmuştur.

Eski Şekil :

Fon İşletim Kesintisi : Yıllık %1,25 (Yüzdebirnoktayirmibeş)

: Günlük %0,0034 (yüzbindeüçnoktadört)

Yeni Şekil :

Fon İşletim Kesintisi : Yıllık %1 (Yüzdebir)

: Günlük %0,0027 (yüzbindeikinoktayedi)