Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İçtüzük ve İzahname Değişikliği

KATILIMCILARA DUYURU

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU

İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Kurucusu olduğumuz Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu, içtüzüğünün 8.maddesi ve izahnamesinin Bölüm B II.3.maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 17/04/2008 tarih ve B.02.1.SPK.0.15 - 355 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, yeni içtüzük ve izahname metinleri 05/05/2008 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil ettirilmiştir.

Değişiklikler 07/05/2008 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU :

Koç Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu?nun yatırım yapabileceği yatırım araçlarına %0 - %10 aralığında vadeli mevduat (YTL) ilave edilmiştir.