Emeklilik Yatırım Fonları İçtüzük ve İzahname Değişikliği_02092013

KATILIMCILARA DUYURU

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.

Emeklilik Yatırım Fonları İçtüzük ve İzahname Değişikliği

 

Kurucusu olduğumuz Para Piyasası Emanet Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu, Para Piyasası Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu, Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (EURO) Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ve Altın Emeklilik Yatırım Fonunun içtüzük ve izahname değişiklikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun  23/08/2013 tarih ve 850 sayılı izni ile uygun bulunmuştur. 

Değişikliklerin uygulanmasına 02/09/2013 tarihinde başlanacaktır. 

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU :  

1. Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.’ nin kurucusu olduğu Emeklilik Yatırım Fonlarının fon işletim gider kesintisi oranları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, değişiklikler 01/01/2013 tarihinden itibaren uygulanmaya başlamıştır :  

(Fon işletim gider kesintisine ilişkin maddeler: Fon İçtüzüğünün "Fon Malvarlığının Kullanılması" başlıklı onbirinci; Fon İzahnamesinin B bölümünün Fonun Yatırım Stratejilerine, Risklerine, Performansına, Harcamalara ve Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler" başlıklı II.4.2 numaralı maddeleridir).

 

 

Eski FİG (*) Günlük

Eski FİG (*) Yıllık

Yeni FİG Günlük

Yeni FİG Yıllık

Para Piyasası Emanet Likit Kamu EYF

0,0060%

2,19%

0,002876%

1,05%

Para Piyasası Likit Kamu EYF

0,0052%

1,90%

0,002876%

1,05%

Büyüme Amaçlı Esnek EYF

0,0075%

2,74%

0,005616%

2,05%

Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF

0,0082%

2,99%

0,005616%

2,05%

Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF

0,0052%

1,90%

0,005068%

1,85%

Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (EUR) EYF

0,0058%

2,12%

0,005068%

1,85%

Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF

0,0055%

2,01%

0,005068%

1,85%

Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek EYF

0,0055%

2,01%

0,005506%

2,01%

Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF

0,0027%

1,00%

0,0027%

1,00%

Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Karma Borçlanma Araçları EYF

0,0027%

1,00%

0,0027%

1,00%

Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek EYF

0,0027%

1,00%

0,0027%

1,00%

 FİG (*) : Fon İşletim Gideri  

2. Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emanet Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu, Para Piyasası Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu, Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (EUR) Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu içtüzüğünün "Fonun Kuruluş Amacı" başlıklı birinci, "Fon Portföyündeki Varlıkların Saklanması" başlıklı altıncı, "Fonun Yatırım Yapacağı Sermaye Piyasası Araçlarının Seçimi ve Riskin Dağıtılması Esasları" başlıklı sekizinci, "Fon Malvarlığının Kullanılması" başlıklı onbirinci, "Fon Gelir Gider Farkının Katılma Belgeleri Sahiplerine Dağıtılması Esasları" başlıklı ondördüncü,"Fon ile İlgili Bilgilerin Açıklanma Şekli" başlıklı onbeşinci maddesinde değişiklik yapılmıştır. 

3. Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (EUR) Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ve Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu içtüzüğünün "Fonun Yönetim Stratejisi" başlıklı yedinci maddesinde değişiklik yapılmıştır.

4. Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emanet Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu, Para Piyasası Likit-Kamu Emeklilik Yatırım Fonu, Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (EUR) Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fon’larının izahnamelerinde A bölümünün II. Numaralı "Tanımlar" başlıklı maddesi, "Fon ile İlgili Bilgiler" başlıklı B bölümünün II numaralı "Fonun Yatırım Stratejilerine, Risklerine, Performansına, Harcamalara ve Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler" başlığı altında bulunan birinci, üçüncü ve dördüncü maddesi,  "Emeklilik Şirketi ile Portföy Yönetimi ve Saklama Hizmetine İlişkin Bilgiler" başlıklı C bölümünün I numaralı "Emeklilik Şirketi ile İlgili Bilgiler", II numaralı "Portföy Yönetim Hizmeti" maddesi, III numaralı "Saklama Hizmeti" başlığı altında bulunan birinci ve ikinci maddesi, "Fonun Organizasyon Yapısı Hakkında Bilgiler" başlıklı D bölümünün I numaralı "Fon Kurulu Üyeleri" maddesi, II numaralı "Fon Denetçileri" maddesi, III numaralı "Fon ile İlgili Operasyonel İşlemlerle Görevli Kişiler" maddesi, IV numaralı "Görev Tanımlarına İlişkin Bilgiler" maddesi, "Fon Paylarının Değerinin Tespiti" başlıklı F bölümü, "Fonun Vergilendirilmesi" başlıklı G bölümü ve "Kamuyu Aydınlatma Esasları" başlıklı I bölümünde değişiklik yapılmıştır. 

5. Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu izahnamesinde "Fon ile İlgili Bilgiler" başlıklı B bölümünün II numaralı "Fonun Yatırım Stratejilerine, Risklerine, Performansına, Harcamalara ve Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler" başlığı altında bulunan birinci maddesinde değişiklik yapılmıştır.

 

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. 

Aylin Somersan-Coqui                                    Burcu Uzunoğlu

Mali İşler Direktörü                                        Yatırım Yönetimi Grup Müdürü

Fon Kurulu Başkanı                                        Fon Kurulu Üyesi