Emeklilik Yatırım Fonları İzahname Değişiklikleri

KATILIMCILARA DUYURU

KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI

İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

Kurucusu olduğumuz Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (DE) Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ve Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'nun F Bölümü - Fon Paylarının Değer Tespiti başlığı altında bulunan bilgilere ilişkin izahname değişiklikleri, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 20/05/ 2008 tarih ve 15/ 457 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, yeni izahname metinleri 04/06/ 2008 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil ettirilmiştir.

Değişiklikler 02/01/2008 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Fonun Adı

Eski Şekil

Yeni Şekil

Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları (DE) Emeklilik Yatırım Fonu

Eurobondların değerlemesinde; 06/10/2003 tarihli fon kurulu kararı uyarınca Reuters' a kotasyon giren bankalar içerisinde en iyi alış kotasyonunu veren üç ve en iyi satış kotasyonunu veren üç bankanın saat 16.30' daki alış satış ortalamalarının basit ortalamasına gün esasına göre hesaplanacak olan birikmiş faiz eklenerek değerleme fiyatı bulunur.

Fiyatın açıklanmadığı günlerde, en son açıklanan fiyat ve bu fiyatın açıklandığı tarihteki birikmiş faiz toplamına en son fiyatın açıklandığı tarihten, değerleme tarihine kadar işleyen ve iç verim esası ile hesaplanan faiz eklenerek değerleme fiyatı bulunur.

İMKB küçük işlemler pazarında oluşan fiyatlar değerlemede dikkate alınmaz.

Eurobond ve Döviz Cinsinden Özel Sektör Bonoları; Eurobond ve döviz cinsinden özel sektör bonolarının gün sonu değerlemeleri yapılırken temiz fiyat olarak Reuters "TR EURO STR AZ" sayfasında saat 15:15 - 15:30 saatleri arasında yer alan alış fiyatı (Bid Price) alınır. Değerlemede kullanılacak kirli fiyat, temiz fiyatın iç verim oranıyla ertesi iş gününe ilerletilmesiyle bulunur.

Alış fiyatı olmayan Eurobondlarda ise, en son değerlemede kullanılan temiz fiyatın (Bid Price) ertesi iş gününe iç verim oranıyla ilerletilmesi suretiyle değerleme yapılacaktır. FX Dibs; İMKB Uluslararası Tahvil Pazarında asgari 3 iş günü valörlü işlemler yapılabilir. Pazarın saat 17:00'de kapanışında T+3 için açıklanan fiyatın T+1'e geri çekilmesiyle (iskonto edilmesi) oluşan fiyattan değerleme yapılır.Aynı gün işlem görmeyen FX Dibs'lerde en son değerlemede kullanılan fiyat iç verim yöntemiyle bir sonraki iş gününe ilerletilir.

Portföye alınan yabancı para birimi üzerinden çıkarılan varlıklar, satın alındıkları borsada değerleme günü itibariyle oluşan fiyatlarının, ilgili oldukları yabancı paranın T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle değerlenir. Olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, Fon Kurul Kararı ile değerlemede kullanılacak fiyatlar ve saatler dışındaki bir zamanda da farklı veri dağıtım kanallarından değerleme fiyatları alınabilir.

Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Eurotahvillerin ve döviz cinsinden özel sektör bonolarının gün sonu değerlemesi yapılırken Reuters'da saat 15:15 - 15:30 saatlerinde yer alan Alış Fiyatı (Bid Price) kullanılacaktır. Alış fiyatı olmayan eurotahvillerde ise, en son oluşan Alış Fiyatı üzerine iç verim yöntemiyle değerleme yapılacaktır. Ancak olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, Fon Kurul Kararı ile değerlemede kullanılacak fiyatlar saat 15:15 - 15:30 saatleri dışındaki bir zamanda da farklı veri dağıtım kanallarından alınabilir.

Eurobond ve Döviz Cinsinden Özel Sektör Bonoları; Eurobond ve döviz cinsinden özel sektör bonolarının gün sonu değerlemeleri yapılırken temiz fiyat olarak Reuters "TR EURO STR AZ" sayfasında saat 15:15 - 15:30 saatleri arasında yer alan alış fiyatı (Bid Price) alınır. Değerlemede kullanılacak kirli fiyat, temiz fiyatın iç verim oranıyla ertesi iş gününe ilerletilmesiyle bulunur.

Alış fiyatı olmayan Eurobondlarda ise, en son değerlemede kullanılan temiz fiyatın (Bid Price) ertesi iş gününe iç verim oranıyla ilerletilmesi suretiyle değerleme yapılacaktır.

Portföye alınan yabancı para birimi üzerinden çıkarılan varlıklar, satın alındıkları borsada değerleme günü itibariyle oluşan fiyatlarının, ilgili oldukları yabancı paranın T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle değerlenir.

Olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, Fon Kurul Kararı ile değerlemede kullanılacak fiyatlar ve saatler dışındaki bir zamanda da farklı veri dağıtım kanallarından değerleme fiyatları alınabilir.

Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

Eurobondların değerlemesinde; 06/10/2003 tarihli fon kurulu kararı uyarınca Reuters' a kotasyon giren bankalar içerisinde en iyi alış kotasyonunu veren üç ve en iyi satış kotasyonunu veren üç bankanın saat 16.30' daki alış satış ortalamalarının basit ortalamasına gün esasına göre hesaplanacak olan birikmiş faiz eklenerek değerleme fiyatı bulunur. Fiyatın açıklanmadığı günlerde, en son açıklanan fiyat ve bu fiyatın açıklandığı tarihteki birikmiş faiz toplamına en son fiyatın açıklandığı tarihten, değerleme tarihine kadar işleyen ve iç verim esası ile hesaplanan faiz eklenerek değerleme fiyatı bulunur. Alış fiyatı olmayan Eurobondlarda ise, en son oluşan alış fiyatı (Bid Price) ertesi iş gününe gün esası olarak ilerletmek suretiyle değerleme yapılacaktır.Yabancı Bono Değerlemelerinde; 06/10/2003 tarihli fon kurulu kararı uyarınca Saat 09.30'da Reuters' ta ilgili menkul kıymet için açıklanan fiyata gün esasına göre hesaplanacak olan birikmiş faiz eklenerek değerleme fiyatı bulunur. Fiyatın açıklanmadığı günlerde, en son açıklanan fiyat ve bu fiyatın açıklandığı tarihteki birikmiş faiz toplamına en son fiyatın açıklandığı tarihten değerleme tarihine kadar işleyen ve iç verim esası ile hesaplanan faiz eklenerek değerleme fiyatı bulunur. Yabancı hisse değerlemelerinde: 06/10/2003 tarihli fon kurulu kararı uyarınca Reuters'da açıklanan, ilgili hisse senedinin işlem gördüğü borsadaki hisse senedinin kapanış fiyatı, değerleme fiyatı olarak kullanılır. İşlem geçmeyen günlerde, son açıklanan fiyat değerleme fiyatı olarak kullanılır.

İMKB küçük işlemler pazarında oluşan fiyatlar değerlemede dikkate alınmaz.

Eurobond ve Döviz Cinsinden Özel Sektör Bonoları: Eurobond ve döviz cinsinden özel sektör bonolarının gün sonu değerlemeleri yapılırken temiz fiyat olarak Reuters "TR EURO STR AZ" sayfasında saat 15:15 - 15:30 saatleri arasında yer alan alış fiyatı (Bid Price) alınır. Değerlemede kullanılacak kirli fiyat, temiz fiyatın iç verim oranıyla ertesi iş gününe ilerletilmesiyle bulunur.

Alış fiyatı olmayan Eurobondlarda ise, en son değerlemede kullanılan temiz fiyatın (Bid Price) ertesi iş gününe iç verim oranıyla ilerletilmesi suretiyle değerleme yapılacaktır.

Yabancı Hisse Senedi : Gün sonlarında ilgili hisse senedinin Reuters sayfasından alınan resmi kapanış fiyatıyla değerlendirilir. Resmi kapanış fiyatının kullanılması nedeniyle fon fiyatlaması ertesi gün saat 9.30'da yapılacaktır.

Kapanış fiyatı olmayan yabancı hisse senetlerinde ise, en son değerlemede kullanılan fiyat kullanılacaktır.

Yabancı Bono: Gün sonlarında ilgili bononun Reuters sayfasından alınan resmi kapanış fiyatıyla temiz fiyat elde edilir. Temiz fiyat iç verim yöntemiyle bir sonraki iş gününe ilerletilerek değerlemede kullanılacak fiyat bulunur.

Resmi kapanış fiyatının kullanılması nedeniyle fon fiyatlaması ertesi gün saat 9.30'da yapılacaktır.

Kapanış fiyatı olmayan bonolarda en son değerlemede kullanılan fiyat iç verim yöntemiyle bir sonraki iş gününe ilerletilir.

Portföye alınan yabancı para birimi üzerinden çıkarılan varlıklar, satın alındıkları borsada değerleme günü itibariyle oluşan fiyatlarının, ilgili oldukları yabancı paranın T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle değerlenir. Olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, Fon Kurul Kararı ile değerlemede kullanılacak fiyatlar ve saatler dışındaki bir zamanda da farklı veri dağıtım kanallarından değerleme fiyatları alınabilir.

Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Eurotahvillerin ve döviz cinsinden özel sektör bonolarının gün sonu değerlemesi yapılırken Reuters'da saat 15:15 - 15:30 saatlerinde yer alan Alış Fiyatı (Bid Price) kullanılacaktır. Alış fiyatı olmayan eurotahvillerde ise, en son oluşan Alış Fiyatı üzerine iç verim yöntemiyle değerleme yapılacaktır. Ancak olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, Fon Kurul Kararı ile değerlemede kullanılacak fiyatlar saat 15:15 - 15:30 saatleri dışındaki bir zamanda da farklı veri dağıtım kanallarından alınabilir.

Eurobond ve Döviz Cinsinden Özel Sektör Bonoları; Eurobond ve döviz cinsinden özel sektör bonolarının gün sonu değerlemeleri yapılırken temiz fiyat olarak Reuters "TR EURO STR AZ" sayfasında saat 15:15 - 15:30 saatleri arasında yer alan alış fiyatı (Bid Price) alınır. Değerlemede kullanılacak kirli fiyat, temiz fiyatın iç verim oranıyla ertesi iş gününe ilerletilmesiyle bulunur.

Alış fiyatı olmayan Eurobondlarda ise, en son değerlemede kullanılan temiz fiyatın (Bid Price) ertesi iş gününe iç verim oranıyla ilerletilmesi suretiyle değerleme yapılacaktır.

FX Dibs; İMKB Uluslararası Tahvil Pazarında asgari 3 iş günü valörlü işlemler yapılabilir. Pazarın saat 17:00'de kapanışında T+3 için açıklanan fiyatın T+1'e geri çekilmesiyle (iskonto edilmesi) oluşan fiyattan değerleme yapılır.Aynı gün işlem görmeyen FX Dibs'lerde en son değerlemede kullanılan fiyat iç verim yöntemiyle bir sonraki iş gününe ilerletilir.

Portföye alınan yabancı para birimi üzerinden çıkarılan varlıklar, satın alındıkları borsada değerleme günü itibariyle oluşan fiyatlarının, ilgili oldukları yabancı paranın T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle değerlenir. Olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, Fon Kurul Kararı ile değerlemede kullanılacak fiyatlar ve saatler dışındaki bir zamanda da farklı veri dağıtım kanallarından değerleme fiyatları alınabilir.