Hayat Sigortası Vergi İndirimi

Bireysel Emeklilik Sistemi için devlet katkısı uygulamasının başlaması ile birlikte gerek sigortalılarımız gerekse sigortalılarımızın işverenleri tarafından hayat sigortalarında vergi indirimi uygulamasının sonlandırıldığına ilişkin bir algı oluştuğu görülmektedir.

Vergi indirimi* ile ilgili olarak  1 Ocak 2013 tarihinden itibaren, vergiye tabi ücret matrahının tespitinde, bireysel emeklilik dışında kalan;

-       Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı Ferdi Özel Birikim ve Büyüyen Çocuk Poliçeleri için  ödenen primlerin (sigorta ettiren gerçek/tüzel kişi) %50'si ile,

-       Yıllık Hayat ve Best Life gibi risk poliçeleri için ödenen primlerin (sigorta ettiren gerçek/tüzel kişi) tamamının, elde edilen aylık ücretin % 15'ine ve asgari ücretin yıllık tutarına kadar olan kısmı ücret matrahının tespitinde indirilebilecektir.

Yıl içinde asgari ücret tutarında meydana gelebilecek değişiklikler, indirim yapılacak tutarların hesabında dikkate alınacaktır.

  

*29 Haziran 2012 Cuma tarihli  28338 sayılı Resmî Gazete ‘de belirtildiği üzere, 6327 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yapılan değişiklik uyarınca