Kesilen Stopaj İadeleri Hakkında Bilgilendirme

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde yapılan değişikliklere istinaden, 29/08/2012 tarihinden önce Bireysel Emeklilik sistemi ve Hayat Sigortalarından çıkarak ödeme aldığınız tutarların ana paraya isabet eden kısmı, ilgili Vergi Daireleri tarafından iade edilecektir. Ancak, bu iade işlemleri sırasında Vergi Usul Kanununda geçerli olan zamanaşımı süreleri dikkate alınacak ve beş yıl geçmişe yönelik olarak kesilen vergiler iade edilebilecektir.

Yapılacak ödemelere ilişkin aşağıdaki hususlara dikkat edilmesini önemle rica ederiz.

1)      Uygulama, 07.10.2001 tarihinden sonra akdedilen poliçelerle ilgili olarak 01.01.2007 ile 29.08.2012 tarihleri arasında yapılan stopajları kapsamaktadır.(01.01.2013 tarihinden itibaren 2007 yılına ait stopajlar da zaman aşımına uğramış olduğundan, 2013 yılı başından itibaren ise bu süre 01.01.2008 ile 29.08.2012 tarihleri arasında yapılan stopajları kapsayacak şekilde değişmiştir.

2)      İadenin yapılabilmesi için hak sahiplerince ödemenin yatırıldığı vergi dairesine bir dilekçe ve ekinde sigorta/emeklilik şirketinden alacağı belge ile birlikte müracaat edilmesi gerekmektedir.

3)      Kanun uygulama için 1 yıllık süreyi öngörmüş olduğundan müracaatların 29.08.2013 tarihinden önceyapılması gerekmektedir

4)      Kesinti uygulaması nedeniyle dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi gerekmektedir.

Vergi dairelerine stopaj iadesi başvurusunda bulunmak için gerekli bilgilerinize ve şirketimiz tarafından hazırlanan belgelere aşağıda belirtilen yolu izleyerek ulaşabilirsiniz;

·         Öncelikle aşağıdaki linke tıklanması gerekmektedir.

Vergi Stopajı İade Belgeleriniz için tıklayınız

 ·         Bu linke tıklandığında güvenlik amacıyla poliçe/sözleşmeye ilişkin ödeme yapılan kişiye ait TC Kimlik No ve şirketimizden ödeme aldığı en az bir hayat veya emeklilik ürününe ilişkin poliçe/sözleşme/yatırım hesap no/grup kodu&sertifika no girişi yapılması gerekmektedir.

·         Bu doğrulama işleminin akabinde vergi iadesine konu olan basım işlemini yapacağınız evrakınızı basabilir, sisteme girişini yapacağınız e-mail adresine ilgili evrakları gönderebilirsiniz.

 İnternet üzerinden evrakın temini konusunda sorun yaşamanız halinde 444 45 46 nolu telefondan Müşteri Çözüm Hattı'nı arayabilirsiniz. İlgili konuda talebiniz alınarak gerekli işlemler en kısa sürede gerçekleştirilecektir.