2008 Yılı Hayat Branşı Karpayı Dağıtım Oranlarına İlişkin Duyuru Metni

2008 Hayat Branşı Kâr Payı Dağıtımı

2007 yıl sonu itibariyle toplam matematik karşılık     : 459.645.617TL
2008 yılı içinde toplam net birikim prim üretimi         : 60.705.956TL
2008 yılı içinde elde edilen net gelir                         : 81.184.314TL

Tarife Gruplarına Göre Kâr Payı
Dağıtılan net kâr payı oranı                                         %
TL tarifeler için                                                       : 15,19
Amerikan Doları(USD)'na endeksli tarifeler için        : 7,51
Euro(€)'ya endeksli tarifeler için                               : 5,32


Açıklamalar

  • Net birikim primi sigortalıların ödedikleri primlerden riziko primi varsa gider payı ve aracı komisyonu kesintileri dışında kalan ve yatırıma yönlendirilen kısımdır.
  • Yıl içerisinde elde edilen net gelir 2007 yıl sonunda sigortalılara ait matematik karşılıklarla yıl içerisinde toplanan net birikim primlerinin günlük olarak yatırıma yönlendirilmesi sonucu elde edilen garanti kâr payı gelirlerini içeren net gelirdir.
  • Kâr payı oranları fonların yıllık net getiri oranı olup, günlük kar payı uygulaması nedeniyle her sigortalının kâr payı dağıtım oranı farklı olabilir.