2009 Yılı Hayat Branşı Kar Payı Dağıtım Oranlarına İlişkin Duyuru Metni

2009 Hayat Branşı Kâr Payı Dağıtımı

2008 yıl sonu itibariyle toplam matematik karşılık     : 497.201.037TL
2009 yılı içinde toplam net birikim prim üretimi         : 57.796.058TL
2009 yılı içinde elde edilen net gelir                         : 61.770.242TL

Tarife Gruplarına Göre Kâr Payı
Dağıtılan net kâr payı oranı                                         %
TL tarifeler için                                                       : 14,64
Amerikan Doları(USD)'na endeksli tarifeler için        : 6,69
Euro(€)'ya endeksli tarifeler için                               : 4,85


Açıklamalar

•  Net birikim primi sigortalıların ödedikleri primlerden riziko primi varsa gider payı ve aracı komisyonu kesintileri dışında kalan ve yatırıma yönlendirilen kısımdır.

•  Yıl içerisinde elde edilen net gelir 2008 yıl sonunda sigortalılara ait matematik karşılıklarla yıl içerisinde toplanan net birikim primlerinin günlük olarak yatırıma yönlendirilmesi sonucu elde edilen garanti kâr payı gelirlerini içeren net gelirdir.

•  Kâr payı oranları fonların yıllık net getiri oranı olup, günlük kar payı uygulaması nedeniyle her sigortalının kâr payı dağıtım oranı farklı olabilir.