2013 Yılı Hayat Branşı Kar Payı Dağıtım Oranlarına İlişkin Duyuru Metni


DUYURU

ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.

2013 HAYAT BRANŞI KAR PAYI DAĞITIMI
 

2012 yılsonu itibariyle hayat sigorta poliçelerine ait toplam matematik karşılık  : 441.431.337,87 TL

2013 yılı içinde toplam net birikim prim üretimi                                               : 43.662.632,63 TL

2013 yılı içinde elde edilen net gelir                                                               : 45.340.897,56 TL

TARİFE GRUPLARINA GÖRE KAR PAYI

Dağıtılan net kar payı oranı                                                               %

TL tarifeler için                                                                                : 9,46

Amerikan Doları (USD)'na endeksli tarifeler için                                  : 4,86

Euro (€)'ya endeksli tarifeler için                                                       : 5,42

 

AÇIKLAMALAR 

1. Net birikim primi sigortalıların ödedikleri primlerden riziko primi varsa gider payı ve aracı komisyonu kesintileri dışında kalan ve yatırıma yönlendirilen kısımdır.

 2. Yıl içerisinde elde edilen net gelir 2012 yılı sonunda sigortalılara ait matematik karşılıklar ile yıl içerisinde toplanan net birikim primlerinin günlük olarak yatırıma yönlendirilmesi sonucu elde edilen garanti kar payı gelirlerini içeren net gelirdir. 

3. Kar payı oranları fonların yıllık net getiri oranı olup, günlük kar payı uygulaması nedeniyle her sigortalının kar payı dağıtım oranı farklı olabilir.