Copyright

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Web Sitesi Telif Hakkı Bildirimi (2014)
Bu alana ve/veya bu internet sitesinin herhangi bir sayfasına girerek, aşağıda belirtilen koşullarla bağlı olmayı kabul etmektesiniz.
© Copyright 2014 Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.

Bu internet sitesinde yer alan bilgilerin ve malzemelerin, görsel unsurların ve bunların düzenlenmelerindeki telif hakkı, aksi açıkça belirtilmediği sürece Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.'ye aittir. Bu web sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetler önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. Kullanıcılar bilgi ve dokümanları, sadece bilgi edinme amacıyla kullanabilir. Bilgiler, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın kısmen ya da tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz, ticari bir amaçla kullanılamazlar. Aşağıdaki şartlar gözden geçirilmek kaydıyla, kaynak göstererek alıntı yapılabilir,:

1. Yukarıda bahsi geçen dokümanlar tamamen kişisel, ticari olmayan ve bilgi verme amacıyla kullanılabilir.
2. Yukarıda bahsi geçen dokümanlar, Allianz Hayat ve Emeklilik'ye yazılı başvuru yapılmadan ve başvurunun olumlu yanıtı alınmadan değiştirilemez.
3. Telif Hakkı ve izni alındığında, tüm dokümanlarda aşağıdaki ibare yer almak zorundadır:

"Copyright © 2014 - Tüm Hakları Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.'ye aittir"

  Yasal Uyarı

Web Sitesi Telif Hakkı Bildirimi

Allianz Web sitesinde yer alan bilgilerin ve malzemelerin, görsel unsurların ve bunların düzenlenmelerindeki telif hakkı, aksi açıkça belirtilmediği sürece Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.'ye aittir. Bu web sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetler, Allianz tarafından önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. Kullanıcılar bilgi ve malzemeleri, sadece bilgi edinme amacıyla kullanabilir. Bilgiler, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın kısmen ya da tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değıştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz, ticari bir amaçla kullanılamaz. Allianz Web sitesinde yer alan bilgi ve malzemeden aşağıdaki şartlarla, kaynak göstererek alıntı yapılabilir:

    1.Allianz Web sitesinde yer alan bilgi ve malzemeler, tamamen kişisel, ticari olmayan ve bilgi verme amacıyla kullanılabilir.
      2.Allianz Web sitesinde yer alan bilgilerin ve malzemeler, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.'ye yazılı başvuru yapılarak, yazılı olumlu yanıt alınmadan değiştirilemez.
    3.Telif Hakkı ve izni alındığında, alıntı yapılan tüm bilgilerin ve malzemeler aşağıdaki ibare yer almak zorundadır.

"Copyright © 2001 - Tüm Hakları Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.'ye aittir"

Sorumluluk

Allianz web sitesinin yayınlanması, sadece tanıtım ve bilgilendirme amacı ile sınırlı olup, hiçbir kişi ve/veya kuruluşa herhangi bir konuda herhangi bir taahhüdü içermemektedir. Site özenle hazırlanılmış olmasına rağmen, site ziyaretçileri; sitedeki bilgilerin, konuyla ilgili profesyonel danısmanlığın yerini almayacağı gibi; bundan yararlanmak isteyenler için, hiçbir şekilde öngörülen sigorta teminatına ilişkin poliçenin genel ve özel sartlar ve eki Listelerde yer almadıkça, bir hak veya Allianz bakımından bir taahhüt bahsetmez; poliçe sahipleri için ise, sahip oldukları sigorta poliçe ve eklerinde yer alan hüküm ve şartların değiştirilmesi, genişletilmesi veya kaldırılması anlamını taşımaz. Bu nedenle, web sitesinde yer alan bilgileri herhangi bir şekil ve surette kullanmadan önce, konuyla ilgili doğrudan şirketimizle veya profesyonel danışmanınızla görüşmenizi veya poliçeniz varsa, poliçe özel ve genel şartlarş ile eki Anlaşmalı Kurumlar Listesi'ni gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.

Allianz web sitesinde yayınlanan bilgilerin güncel ve doğru bilgilerle yayınlanmasını temin etmekle birlikte, Allianz'ın bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda açık veya zimni şekilde kefalet veya garanti verdiği yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır. İnsan hataları, teknik veya diğer hususlar nedeniyle hata veya bilgi eksikliği/yanlışlığının veya güncellik yitirmesinin söz konusu olabileceğinden, Allianz (ve duruma göre Allianz Sigorta) sistemde yer alan bilgilerdeki hata ve eksikliklerden hiçbir şekilde sorumlu olmadığını beyan eder.

Kullanıcının, Allianz web sitesinde yayınlanmış bilgiler ya da bilgilere dayanarak yaptığı işlemler veya siteye ulaşamaması sonucu doğrudan veya dolaylı bir kayıp veya zarar doğması halinde, Kullanıcı, Allianz'in (ve duruma göre ayrıca Allianz Sigorta'nın) bu kayıp veya hasar için hiçbir nam altında borç veya sorumluluğunun doğmayacağını peşinen ve dönülemez şekilde kabul ve beyan eder.