İletişim İzni

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. nezdinde ürünler hakkında bilgi almak kapsamında ilettiğim ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından ilgili kişi ve kurumlardan sağlanacak kişisel bilgilerimin, ihtiyaçlarım doğrultusunda bana uygun ürün, uygulama, avantaj veya kampanyalardan yararlanabilmem, genel bilgilendirme yapılması ve tarafımla her türlü iletişim sağlanması amacıyla işlenmesine ve bu doğrultuda kişisel bilgilerimin, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından Allianz Sigorta A.Ş., Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. ve bunların acenteleri ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. acenteleri ve sözleşmeli iş ortakları ile paylaşılmasına muvafakat ettiğimi, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş., Allianz Sigorta A.Ş., Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. ve bunların acenteleri tarafından, doğrudan ya da SMS, resim, animasyon, kısa mesaj, multimedya nesneleri içeren MMS, telefon, faks, otomatik arama makineleri, elektronik posta ve benzeri iletişim kanallarından iletilecek veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletilerinin tarafıma gönderilmesini, dilediğim zaman tamamen veya ürün ve kanal bazında, veri, ses, görüntü vesair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkını haiz olduğumu bildiğimi kabul ve beyan ederim.

  Kullanım Şartları ve Gizlilik Sözleşmesi

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş., çağdaş bireysel emeklilik ve hayat sigortacılığı anlayışı, müşteri memnuniyeti ve müşteri bilgilerinin güvenliği odaklı hizmet felsefesi ile bireysel emeklilik ve hayat sigortaları işlemlerini gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. web sitesi bundan sonra "Website" olarak ifade edilecektir.

Website'den ürünler ve şirketimiz ile ilgili bilgilendirme ve tanıtım yapılmaktadır.

Kullanıcı, Website’yi ziyaret etmek ve kullanmakla, belirtilen fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi, Website’de yer alan Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. ve/veya başka bir üçüncü şahsa ait, resimleri, metinleri, dosyaları, görsel ve işitsel imgeleri, ikon, veri tabanlarını, unvan, işletme adı, İçerik ve yazılımı, ürün, tasarım, marka, patent, logo, ve benzeri her türlü bilgi, içerik, belge ve görselleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini, başka bir lisana çevirmeyeceğini, saklamayacağını veya herhangi bir işleme tabi tutmayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, yüklemeyeceğini, teşhir etmeyeceğini, tahrip etmeyeceğini veya herhangi bir şekilde kullanmayacağını, Website’nin tamamı veya bir kısmını başka bir web sitesinde Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.’nin izni olmadan kullanmayacağını, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini, Website’yi her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz olarak kullanmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Website yazılıma dair her türlü hakkı; Website’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, metin, imge, ikon, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.'ye aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Website’nin ziyaret edilmesi veya Website’deki Hizmetler’den yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda Kullanıcı’ya hiç bir hak vermez. Kulanıcı, Website’yi ziyaret etmek veya kullanmakla anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.’nin, Website vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

Website'ye girilen bilgilerin güvenliği açısından şirketimizin sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır. Müşterilerimizin Website'ye ürün/hizmet başvurusu, bilgi güncelleme amaçlı girmiş oldukları bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

Allianz Sigorta A.Ş., Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. ve Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş., siteye üye olan müşterilerinin iletişim bilgilerini, müşterinin onayı ile Allianz Sigorta A.Ş., Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. ve Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.'ye bağlı olarak faaliyet gösteren satış kanalları; acente, broker, banka, direkt satış ofisleri ile her türlü tanıtım, reklam ve iletişim uygulamalarında süresiz olarak paylaşabilecektir. Allianz Sigorta A.Ş., Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. ve Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. bu bilgileri sadece gerekli yetkiler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde açıklayabilecektir. Allianz Sigorta A.Ş., Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. ve Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.'nin tabi olduğu düzenleyici kurumlar ve/veya yasama, yürütme organ ve mercileri müşteri bilgilerinin açıklanmasını istediğinde, Allianz Sigorta A.Ş., Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.ve Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. bu bilgileri yalnızca gerekli yetkiler çerçevesinde açıklayacaktır.

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş., destek hizmetler almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışılması durumunda, bu firmaların şirketin gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlayacaktır.

Website'nin içeriği Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından hazırlanmaktadır.

Website'de yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.'ye aittir. Website'nin içerdiği üçüncü sahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları şirketimizde saklıdır.

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında, Website hakkında veya Website ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla şirketimiz sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır. Ek olarak bilgi alınmak istenen konularda şirketimize danışmakta tereddüt etmeyiniz.

Saygılarımızla,

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.