Ticaret Sicil&Mersis

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. İstanbul Ticaret Odası'na 275433 sicil kayıt numarası ile kayıtlıdır. Şirketin Mersis numarası ise "0800001245400015" dır.